Co&Co PL Tender You PL Custom Report PL Open Doors PL ShelPushing PL Office Lend PL

"Co&Co"

Zapraszamy do europejskiego świata producentów,
dostawców surowców i co-packaging’u. Najlepsze oferty na zawołanie!
Państwo dostarczacie nam specyfikację lub zgłaszacie potrzebę
znalezienia konkretnej usługi, surowca lub nowego
rozwiązania packagingowego, a my w ciągu kilku dni przedstawiamy
Wam wybór najkorzystniejszych ofert.

"Tender You"

Niezwykle dynamiczna usługa, która pozwoli
Państwu na proste nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi
w 6 krajach: Niemcy, Austria, Ukraina, Rosja, Polska, Holandia.
Bez znajomości języka oraz konieczności zatrudniania zajmujących
się tym pracowników możecie Państwo składać swoje oferty w przetargach
największych sieci handlowych Europy. Z Państwa strony potrzebujemy
jedynie ceny i specyfikacji produktu.

"Custom Report/Pricespotting"

Raporty rynkowe dostępne w sprzedaży są bardzo ogólne.
My dostarczamy Państwu szczegółowych, bieżących
i praktycznych informacji branżowych z danego rynku
exportowego. Dodatkowo ściśle sfokusowana na Wasz produkt
jest usługa Pricespotting, czyli opracowanie aktualnych cen
produktów konkurencji na pólkach.

"Open Doors"

Oferta skierowana do istniejących działów exportu.
Wasz manager sam składa oferty do sieci, a export zarządzany
jest wewnętrznie? - My dowiemy się do kogo bezpośrednio powinna
trafić oferta. Po latach praktyki posiadamy wiedzę
"who is who" w sieciach handlowych Europy.

"Shelf Pushing"

Tworzenie wewnetrznego działu eksportu jest kosztowne
i wcale nie gwarantuje szybkiego sukcesu.
Powodzenie w eksporcie jest wynikiem doświadczenia, znajomości rynku
oraz jego głównych aktorów. Nasi managerowie posiadają wszystkie te cechy,
dlatego przedstawiamy ofertę Shelf pushing tzn. „pchania na półki”. Dysponujemy
zespołami sprzedażowymi dla 6 krajów i nieustannie rozszerzamy zakres naszej
działalności. Ich członkowie to profesjonaliści od wielu lat zajmujący się z sukcesami
eksportem, wyłącznie native speakerzy, którzy nie tylko świetnie znają język,
ale również mają dobre kontakty z kupcami sieci handlowych w każdym z państw.

"Office Lend"

Proponujemy Państwu prostą i korzystną możliwość
posiadania własnego biura w stolicy Niemiec.
Uzyskujecie Państwo swój adres pocztowy,
mailowy oraz numer telefonu i faxu w Berlinie.
Dodatkowo do Waszej dyspozycji będzie pracownik
biurowy - native speaker.

„Co&Co”

Zapraszamy do europejskiego świata producentów, dostawców surowców i co-packaging’u.
Najlepsze oferty na zawołanie!
Państwo dostarczacie nam specyfikację lub zgłaszacie potrzebę znalezienia konkretnej usługi, surowca lub nowego rozwiązania packagingowego, a my w ciągu kilku dni przedstawiamy Wam wybór najkorzystniejszych ofert.

„Office Lend”

Proponujemy Państwu prostą i korzystną możliwość posiadania własnego biura w stolicy Niemiec.
Uzyskujecie Państwo swój adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu i faxu w Berlinie.
Dodatkowo do Waszej dyspozycji będzie pracownik biurowy – native speaker.

„Tender You”

Niezwykle dynamiczna usługa, która pozwoli Państwu na proste nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi w 6 krajach: Niemcy, Austria, Ukraina, Rosja, Polska, Holandia.
Bez znajomości języka oraz konieczności zatrudniania zajmujących się tym pracowników możecie Państwo składać swoje oferty w przetargach największych sieci handlowych Europy. Z Państwa strony potrzebujemy jedynie ceny i specyfikacji produktu.

„Custom Report/Pricespotting”

Raporty rynkowe dostępne w sprzedaży są bardzo ogólne.
My dostarczamy Państwu szczegółowych, bieżących i praktycznych informacji branżowych z danego rynku exportowego.
Dodatkowo ściśle sfokusowana na Wasz produkt jest usługa Pricespotting, czyli opracowanie aktualnych cen produktów konkurencji na pólkach.